Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ветеринарен учен

Description

Code

2250.9

Description

Ветеринарният учен разработва и провежда научни изследвания с опитни животни, сравнява основната биология на животните и прехвърля резултатите от научните изследвания върху различни видове, включително хората.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието