Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

учебен администратор

Description

Code

3343.1.2

Description

Учебните администратори организират и управляват администрацията, системите за подпомагане и (ученическите) дейности в дадено учебно заведение. Те изпълняват редица административни, секретарски, финансови и други помощни задачи, за да помогнат на ефикасното и икономично функциониране на училището. Могат да подпомагат набирането на ученици, отношенията с бивши ученици, финансирането, работата в комисиите, включително академичните съвети, и осигуряването на качеството.

Scope note

Includes executive secretary.

Алтернативен етикет

учебен секретар

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието