Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

гравьор, камък

Description

Code

7113.1.1

Description

Гравьорите на камък използват ръчни инструменти, машини и химически продукти за гравиране и издълбаване на шарки и надписи върху каменни повърхности.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието