Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на очила и оптично оборудване

Description

Code

5223.7.15

Description

Специализираните продавач-консултант на очила и оптично оборудване продават очила в специализирани магазини.

Scope note

Excludes optical technician.

Алтернативен етикет

продавач-консултант в оптика

продавач-консултант на оптично оборудване

специализирана продавач-консултантка в оптика

продавач-консултантка на очила и контактни лещи

продавачка на очила и оптично оборудване

продавач на очила и контактни лещи

специализирана продавач-консултантка на очила и оптично оборудване

специализиран продавач-консултант на очила

продавачка на очила

продавач-консултантка в оптика

специализиран продавач-консултант в оптика

продавач на оптично оборудване

специализирана продавач-консултантка на очила и контактни лещи

продавач-консултант на очила и оптично оборудване

продавач на очила

продавач-консултант на очила и контактни лещи

продавачка на оптично оборудване

продавачка на очила и контактни лещи

продавач-консултантка на оптично оборудване

продавач-консултантка на очила и оптично оборудване

специализирана продавач-консултантка на очила

специализиран продавач-консултант на очила и оптично оборудване

продавач-консултант на очила

специализиран продавач-консултант на оптично оборудване

специализиран продавач-консултант на очила и контактни лещи

продавач-консултантка на очила

продавач на очила и оптично оборудване

продавач в оптика

продавачка в оптика

специализирана продавач-консултантка на оптично оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието