Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител на конно стопанство

Description

Code

6121.2

Description

Ръководителите на конни стопанства отговарят за ежедневното им управление, включително за управлението на персонала, грижите за конете, всички аспекти на здравето и безопасността и за работата с клиенти и собственици.

Алтернативен етикет

ръководителка на конно стопанство

ръководител на конно стопанство

ръководителка на конеферма

ръководител на конеферма

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието