Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

химик аналитик

Description

Code

2113.1.1

Description

Химиците аналитици изследват и описват химичния състав на веществата. Освен това правят изводи, свързани с поведението на тези вещества при различни условия. Химиците аналитици изпълняват важна роля в проучването на връзката между химията и околната среда, храните, горивата и лекарствата. Те използват широк набор от техники, като например електрохроматография, газова хроматография и високоефективна течна хроматография и спектроскопия.

Алтернативен етикет

аналитичен химик

химик-аналитик

химик-изследовател, учен по химия

учен по аналитична химия

кристалограф

химик

химичка, кристалография

аналитичен химик-изследовател

кристалографка

аналитична химичка

химичка-аналитичка

химик, кристалография

изследовател, аналитична химия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието