Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, магазин за бои и железария

Description

Code

1420.4.26

Description

Управителите на магазини за бои и железария отговарят за дейностите и персонала в специализираните магазини. Те ръководят служителите, наблюдават продажбите на магазина, управляват бюджетите, заявяват стоки, когато даден продукт е изчерпан, и изпълняват административни задължения, ако е необходимо.

Алтернативен етикет

управител, магазин за стъкла и огледала

управител, магазин за бои

управител, магазин за железарски стоки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието