Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

машинен инженер

Description

Code

2144.1

Description

Машинните инженери проучват, планират и проектират механични продукти и системи и наблюдават производството, работата, прилагането, монтирането и ремонта на системи и продукти. Те проучват и анализират данни.

Алтернативен етикет

експерт, машинно инженерство

експерт, машиностроене

инженер, машинни технологии

инженер, машиностроене

инженер, механик

инженерен експерт, машиннии технологии

инженерен консултант, машинни технологии

инженерен специалист, машинни технологии

инженерен съветник, машинни технологии

инженерка, машинни технологии

инженерка, машиностроене

инженерка, механичка

инженерна консултантка, машинни технологии

инженерна специалистка, машинни технологии

инженерна съветничка, машинни технологии

консултант, машинно инженерство

консултант, машиностроене

консултантка, машинно инженерство

консултантка, машиностроене

машинен инженер

машинна инженерка

машиностроител

машиностроителка

специалист, машинно инженерство

специалист, машиностроене

специалистка, машинно инженерство

специалистка, машиностроене

съветник, машинно инженерство

съветник, машиностроене

съветничка, машинно инженерство

съветничка, машиностроене

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието