Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

шофьор, бетоновоз

Description

Code

8332.3

Description

Шофьорите на бетоновози управляват и експлоатират камиони за превозване на бетон от заводи до строителни обекти и експлоатират помпи за разпръскване на бетон на обекта. Те почистват и поддържат камиона и неговите механични части.

Алтернативен етикет

шофьор, бетонобъркачка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието