Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, строителство на тръбопроводни инсталации

Description

Code

2142.1.7

Description

Инженерите по строителство на тръбопроводни инсталации проектират и разработват инженерните аспекти за изграждането на тръбопроводни инфраструктури в различни видове обекти (напр. земни, морски). Те съставят и създават спецификациите за помпените системи и за общия превоз на изделия по тръбопроводи.

Алтернативен етикет

тръбопроводен инженер

инженерка, строителство на офшорни тръбопроводи

инженерка, строителство на тръбопроводни инсталации

инженерка, строителство на морски тръбопроводи

инженер, тръбопроводно строителство

инженерка, тръбопроводно строителство

инженер, строителство на офшорни тръбопроводи

техник, строителство на тръбопроводни инсталации

инженер, строителство на подводни тръбопроводи

инженерка, строителство на подводни тръбопроводи

инженер по експлоатацията, строителство на тръбопроводни инсталации

инженерка по експлоатацията, строителство на тръбопроводни инсталации

инженер, строителство на морски тръбопроводи

тръбопроводна инженерка

инженер, строителство на тръбопроводни инсталации

техник по експлоатацията, строителство на тръбопроводни инсталации

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието