Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, демонтажни работи

Description

Code

3123.1.9

Description

Техническите ръководители на демонтажни работи наблюдават операциите, част от дейностите по демонтиране, например премахване и евентуално рециклиране на промишленото оборудване и машини или извеждане от експлоатация на съоръженията. Те разпределят задачите между работниците и наблюдават дали всичко се прави в съответствие с разпоредбите за безопасност. Ако възникнат проблеми, се консултират с инженери и ги разрешават бързо.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието