Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

клисар

Description

Code

5153.1.3

Description

Клисарите изпълняват административни задължения във връзка с църкви и енории, осигуряват поддръжка на оборудването и оказват подкрепа на енорийския свещеник или други висшестоящи. Те също така допринасят с оказване на помощ преди и след църковната служба, например като подреждат, подготвят оборудването и съдействат на свещеника.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието