Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, генериране на електроенергия

Description

Code

2151.1.1

Description

Инженерите по генериране на електроенергия проектират и разработват системи, които генерират електрическа енергия, и стратегии за подобряване на съществуващите системи за производство на електроенергия. Те се стремят да съчетават устойчиви решения с ефективни и достъпни решения. Участват в проекти, които изискват доставка на електроенергия.

Алтернативен етикет

инженерка, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)

инженер, електрически контрол

инженерка, генериране на електроенергия

инженер, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)

инженер, качество на електроенергията

инженер, електрически контрол и генериране на електроенергия

инженер, контрол на електроенергията

инженерка, контрол на електроенергията

инженер, генериране на електроенергия

инженерка, качество на електроенергията

инженерка, производство на електроенергия

инженерка, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)

инженер, енергетик

инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)

инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)

инженерка, генериране на електроенергия (алтернативни източници)

инженерка, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)

инженерка, енергетичка

инженерка, електрически контрол и генериране на електроенергия

инженер, производство на електроенергия

инженер, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)

инженерка, електрически контрол

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието