Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

треньор по артистични умения

Description

Code

3422.1

Description

Треньорите по артистични умения проучват, планират, организират и ръководят дейности в областта на изкуствата за практикуващите даден спорт, за да развият у тях художествени умения, например танц, актьорско майсторство, изразяване и предаване на послание, които са важни за спортните изяви. Треньорите по артистични умения изграждат у спортистите технически умения, умения за изпълнение или артистични умения с цел подобряване на техните спортни резултати.

Scope note

Includes dancer., dance teacher., choreographer., actor/actress., scene directors, etc. Includes people performing rhythmic gymnastics, artistic gymnastics, artistic skaters and synchronised swimmers. Includes people working in diverse contexts.

Алтернативен етикет

треньор по артистични умения

учител по танци

треньорка по артистични умения

хореограф

хореографка

учителка по танци

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието