Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

стюард/стюардеса

Description

Code

5111.2

Description

Стюардите/стюардесите извършват дейности по предоставяне на храни и напитки при всички услуги, свързани с пътуване по суша, море и въздух.

Алтернативен етикет

стюард

стюардеса

стюардеси

стюарди

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието