Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по електроника и автоматика

Description

Code

2320.1.11

Description

Учителите по електроника и автоматика преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, електрониката и автоматиката, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с електрониката и автоматиката, например електротехник или техник, занимаващ се с процесите на автоматизирано производство. Учителите по електроника и автоматика следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на електрониката и автоматиката чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учителка по електроника и автоматика

учител по електроника и автоматика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието