Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител, клон на застрахователна институция

Description

Code

1346.4

Description

Управителите на клонове на застрахователни институции координират и наблюдават дейностите на институции или клонове на институции, които предлагат застрахователни услуги. Те предоставят на клиентите съвети относно застрахователни продукти.

Алтернативен етикет

директор на клон на застрахователна компания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието