Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

одитор, екология

Description

Code

2133.6

Description

Одиторите по екология разработват програми за подобряване на екологичната устойчивост и ефективност в рамките на дадена организация или институция. Те инспектират обектите, за да следят дали организация или институция спазва законодателството в областта на околната среда. Освен това образоват обществеността по екологични въпроси.

Алтернативен етикет

одитор, екология

служителка по здраве на околната среда

служителка, здраве на околната среда

специалистка, състояние на околната среда

служител, здраве на околната среда

специалист, състояние на околната среда

одиторка, екология

програмен координатор, екология

специалистка по състояние на околната среда

служител по здраве на околната среда

програмна координаторка, екология

инспекторка, екологичен контрол

инспектор, екологичен контрол

мениджър, екология

специалист по състояние на околната среда

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието