Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, ковашко оборудване

Description

Code

7233.5

Description

Техниците на ковашко оборудване извършват поддръжка и ремонт на ковашки машини, например преси и оборудване за обработка на материали. Извършват оценки на оборудването, изпълняват превантивни дейности по поддръжка и поправят неизправности. Те също така съдействат за инсталирането на оборудването и осигуряват подходящи функционални възможности.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието