Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по физика, висше училище

Description

Code

2310.1.33

Description

Преподавателите по физика във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, физиката, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи и асистент-преподаватели при подготовката на лекциите и изпитите, воденето на лабораторни практики, оценяването на писмени работите и изпитите и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на физиката, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

преподавателка по физика, висше училище

университетски лектор по физика

главен асистент по физика, висше училище

асистент по физика, висше училище

гост-преподавател по физика, висше училище

асистент по физика

университетски преподавател по физика

хонорувана преподавателка по физика, висше училище

университетска лекторка по физика

професор по физика, висше училище

доцент по физика, висше училище

старши преподавател по физика, висше училище

преподавател по физика, висше училище

лектор по физика, висше училище

гост-преподавателка по физика, висше училище

университетска преподавателка по физика

главен асистент по физика

професор по физика

старша преподавателка по физика, висше училище

лекторка по физика, висше училище

хоноруван преподавател по физика, висше училище

доцент по физика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието