Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

данъчен консултант

Description

Code

2411.1.12

Description

Данъчните консултанти използват експертния си опит в областта на данъчното законодателство, за да предоставят съветнически и консултантски услуги с търговска цел на широк кръг клиенти от всички икономически сектори. Те обясняват на своите клиенти сложното данъчно законодателство и им помагат в осигуряването на най-ефективното и ползотворно плащане на данъци чрез разработване на ефективни данъчни стратегии. Освен това ги информират за фискални промени и развития и могат да се специализират в данъчни стратегии относно сливания или мултинационални възстановявания за бизнес клиенти, доверителни и имуществени данъци за индивидуални клиенти и т.н.

Алтернативен етикет

данъчен експерт

данъчен консултант

данъчен оценител

данъчен специалист

данъчен съветник

данъчна консултантка

данъчна оценителка

данъчна специалистка

данъчна съветничка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието