Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

данъчен консултант

Description

Code

2411.1.12

Description

Данъчните консултанти използват експертния си опит в областта на данъчното законодателство, за да предоставят съветнически и консултантски услуги с търговска цел на широк кръг клиенти от всички икономически сектори. Те обясняват на своите клиенти сложното данъчно законодателство и им помагат в осигуряването на най-ефективното и ползотворно плащане на данъци чрез разработване на ефективни данъчни стратегии. Освен това ги информират за фискални промени и развития и могат да се специализират в данъчни стратегии относно сливания или мултинационални възстановявания за бизнес клиенти, доверителни и имуществени данъци за индивидуални клиенти и т.н.

Алтернативен етикет

данъчен експерт

данъчен консултант

данъчен оценител

данъчен специалист

данъчен съветник

данъчна консултантка

данъчна оценителка

данъчна специалистка

данъчна съветничка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието