Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

строител, жилищни сгради

Description

Code

7111.1

Description

Строителите на жилищни сгради изграждат, поддържат и ремонтират къщи или подобни малки сгради с помощта на редица техники и материали на няколко строителни работници.

Алтернативен етикет

строител, жилища

строител, къщи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието