Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

конструктор на плавателни съдове

Description

Code

2144.1.14

Description

Конструкторите на плавателни съдове проектират, създават, поддържат и ремонтират всички видове плавателни съдове — от плавателни съдове за развлечение до военноморски плавателни съдове, включително подводници. Те анализират плаващите структури и се съобразяват с различни характеристики като формата, структурата, стабилността, устойчивостта, достъпа и задвижването на корпусите.

Алтернативен етикет

военоморски архитект

конструкторка на подводници

морска инженерка/архитектка

морски архитект

корабен архитект

конструктор на яхти

конструктор на корабни фюзелажи

корабна архитектка

корабна конструкторка

експерт по корабоплаване

конструкторка на плавателни съдове

конструкторка на подводни плавателни съдове

конструкторка на яхти

корабна дизайнерка

конструктор на плавателни съдове

конструктор на подводници

конструктор на подводни плавателни съдове

конструкторка на корабни фюзелажи

корабен дизайнер

морска архитектка

корабен конструктор

морски инженер/архитект

военоморска архитектка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието