Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

чистач на животни/чистачка на животни

Description

Code

5164.1.1

Description

Чистачите на животни отговарят за почистването на редица животни с правилното оборудване, материали и методи. Това включва използването на подходящи и безопасни техники за третиране и насърчаването на добрата хигиена, здравето на животните и хуманното отношение към тях. 

Алтернативен етикет

чистач на животни

чистачка на животни

конярка

чистачи на животни

коняр

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието