Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

секретар/секретарка

Description

Code

4120.1

Description

Секретарите изпълняват различни административни задачи в помощ на организацията. Те отговарят на телефонни обаждания, изготвят и изпращат съобщения по електронна поща, водят дневници, организират срещи, приемат съобщения, архивират документи, организират и обслужват срещи, управляват бази данни.

Алтернативен етикет

секретар

секретарка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието