Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

асистент-изследовател, висше училище

Description

Code

2310.1.41

Description

Асистентите-изследователи във висши училища извършват академични проучвания за университета или колежа, в който работят. Могат да помагат на преподаватели във висши училища, с които си сътрудничат и техните началници в проучването им или да развият собствено такова в областта, в която този преподавател във висши училища преподава.

Алтернативен етикет

университетски асистент-изследовател

асистент-изследовател, университет

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието