Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ръководител, овощарска бригада

Description

Code

6112.2

Description

Ръководителите на овощарски бригади отговарят за ръководството и работата с екипа. Те организират ежедневни работни графици за производството на овощни култури и участват в процесите на производството.

Алтернативен етикет

фермер, отглеждащ плодове

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието