Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител, овощарска бригада

Description

Code

6112.2

Description

Ръководителите на овощарски бригади отговарят за ръководството и работата с екипа. Те организират ежедневни работни графици за производството на овощни култури и участват в процесите на производството.

Алтернативен етикет

фермер, отглеждащ плодове

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието