Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, оборудване за производство на леярски форми

Description

Code

7233.12

Description

Техниците на оборудване за производство на леярски форми обслужват машини за отливане и формоване на пластмаси и други материали. Те калибрират оборудването, извършват дейности по поддръжка, проверка на готовите продукти и поправят неизправности.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието