Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оператор, приготвител на смеси

Description

Code

8131.2

Description

Операторите приготвители на смеси експлоатират и поддържат смесителни резервоари и смесители, за да се разработят химически продукти от суровини, като гарантират, че крайните продукти са в съответствие със спецификациите в партидните документи.

Алтернативен етикет

машинен оператор, смесване в химически процеси

оператор, приготвител на смеси

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието