Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

народен представител

Description

Code

1111.5

Description

Народните представители представляват интересите на своята политическа партия в парламентите. Те изпълняват законодателни функции, разработват и предлагат нови закони и общуват с правителствените служители, за да преценят актуалните проблеми и правителствените дейности. Следят за прилагането на законите и политиките и функционират като правителствени представители за общността, за да осигурят прозрачност.

Алтернативен етикет

депутат

член на ЕП

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието