Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

асистент, продажби

Description

Code

4311.2

Description

Асистентите в областта на продажбите изпълняват различни общи задачи по поддръжка, например съдействие за разработването на планове за продажба, управление на канцеларски дейности, проверка на фактури на клиенти и други счетоводни документи или записи, събиране на данни и изготвяне на доклади за други отдели на дружествата.

Алтернативен етикет

асистент по продажбите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието