Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

генерален секретар

Description

Code

1112.7

Description

Генералните секретари оглавяват международни правителствени или неправителствени организации. Те упражняват надзор върху персонала, ръководят политиката и развитието на стратегиите и са основният представител на организацията.

Алтернативен етикет

главен изпълнителен директор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието