Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, автомобилен сервиз

Description

Code

1439.4

Description

Управителите на автомобилни сервизи следят работата на механиците и административния персонал. Организират ежедневната работа и работят с клиенти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието