Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

сътрудник по проекти

Description

Code

3343.1.6

Description

Сътрудниците по проекти предоставят различни видове услуги за успешното изпълнение на проект като част от бюро за хоризонтално управление на проекти. Те предлагат административна подкрепа, съдействие и обучение на ръководителите на проекти и други членове на персонала, управляват документацията на проекта и съдействат на ръководителя на проекта при съставянето на графика на проекта, планирането, координирането и отчитането на ресурсите. Сътрудниците по проекти отговарят за дейностите по осигуряване на качеството и за наблюдение на спазването на насоките относно методологията и други организационни стандарти. Освен това те предлагат съвети относно инструменти за управление на проекти и свързани административни услуги.

Алтернативен етикет

PMO

асистент по проекти

служителка по управление бранд проекти

служителка за контрол бранд проекта

служител по доставката на проекти

служител за контрол на проекта

асистент, управление на проекти

сътрудник, контрол на проекти

служител по управление на проекти

сътрудник по управление на проекти

служителка по доставката бранд проекти

служител за контрол на проекти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието