Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител на служба за жилищно настаняване

Description

Code

1344.1.1

Description

Управителите на служби за жилищно настаняване разработват стратегии за подобряване на жилищната политика в общността, както и за предоставяне на социални жилища на нуждаещите се. Те идентифицират жилищните нужди и проблеми и наблюдават разпределението на ресурсите. Освен това общуват с организациите, участващи в строежа на обществени жилищни сгради, и организациите за социални услуги.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието