Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, газокислородни горелки

Description

Code

7223.15

Description

Операторите на газокислородни горелки настройват и обслужват машини, предназначени за рязане или изгаряне на излишния материал от обработвания детайл, при което се използва горелка, която затопля обработвания метал до температура на запалване и впоследствие го изгаря в метален оксид при реакция с поток от кислород, изтичащ от детайла като шлака.

Алтернативен етикет

оксиженист

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието