Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

дизайнер на грим и перуки

Description

Code

5142.4

Description

Дизайнерите на грим и перуки разработват концепция за грим и прическа на изпълнителите, като също така контролират нейното изпълнение. Работата им се основава върху различни проучвания и художествената визия. Техният проект е повлиян и оказва влияние върху други проекти и трябва да бъде в съответствие с тях и с цялостната художествена визия. Ето защо сценичните дизайнери работят в тясно сътрудничество с художествените директори, операторите и изпълнителския екип. Дизайнерите на грим и перуки разработват схеми, рисунки или друга документация в помощ на работния екип. Понякога дизайнерите на грим и перуки работят и като независими артисти извън контекста на представлението.
 

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието