Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

съдебен пристав

Description

Code

3411.4

Description

Съдебните пристави поддържат реда и сигурността в съдебната зала. Те превозват нарушители до и от съдебната зала, гарантират наличието на необходимите материали в съдебната зала, проверяват помещенията и преглеждат физическите лица, за да се гарантира, че няма заплахи. Освен това те откриват и закриват съдебните заседания, и призовават свидетели.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието