Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

работник, производство на котли и казани

Description

Code

7213.1

Description

Работниците в производството на котли и казани използват различни уреди и машини за създаване, повторно свързване и повторно монтиране на тръби за топла вода и парни котли, като ги обработват на всички етапи от процеса на производството. Те изрязват, издълбават и оформят металните листове и тръби за котлите до съответния размер, като използват газови горелки с оксиацетилен, сглобяват ги чрез екранирана метална дъгова заварка, заваряване с метална дъга или газова волфрамова дъга и ги завършват с подходящите машини, електроинструменти и покритие.

Алтернативен етикет

работник, производство на котли и казани

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието