Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

генеалог

Description

Code

2633.1.1

Description

Генеалозите проследяват историята и родословните връзки на семействата. Резултатите от техните усилия се показват в таблица, спускаща се от човек на човек, която образува семейно дърво, или са написани като истории. Генетиците използват анализ на публичните регистри, неформални интервюта, генетичен анализ и други методи за получаване на информация.

Алтернативен етикет

експерт по генеалогия

генеаложка

изследователка на родословно дърво

генеалог

изследовател на родословно дърво

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието