Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

стъклар

Description

Code

7125.1

Description

Стъкларите монтират стъклени плочи в прозорци и други конструктивни елементи, например стъклени врати, стени, фасади и други конструкции.

Алтернативен етикет

монтажник, стъкла

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието