Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

фармацевт магистър, клинична фармация

Description

Code

2262.1.2.1

Description

Магистрите фармацевти в областта на клиничната фармация подготвят, раздават и осигуряват лекарства на пациентите в болниците. Те работят със здравния персонал, например лекари и медицински сестри, при лекуването на пациентите и предлагат съвети и информация за лекарствата.

Алтернативен етикет

болничен фармацевт

болнична фармацевтка

фармацевтка магистър, клинична фармация

фармацевтка магистър, клинична химия

фармацевтка магистър, токсикология и токсикологичен анализ

фармацевт магистър, клинична фармация

фармацевт магистър, клинична химия

фармацевт магистър, токсикология и токсикологичен анализ

Регулаторен аспект

Тази професия е включена в приложното поле на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (и нейните изменения). Допълнителна информация относно свободното движение на специалисти. За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието