Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по биология, висше училище

Description

Code

2310.1.6

Description

Преподавателите по биология във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, биологията, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи и асистент-преподаватели при подготовката на лекциите и изпитите, воденето на лабораторни практики, оценяването на писмените работи и изпитите и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на биологията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

хоноруван преподавател по биология, висше училище

хонорувана преподавателка по биология, висше училище

университетска преподавателка по биология

доцент по биология, висше училище

професор по биология, висше училище

главен асистент по биология

преподавател по биология, висше училище

преподавателка по биология, висше училище

професор по биология

старша преподавателка по биология, висше училище

асистент по биология, висше училище

доцент по биология

лекторка по биология, висше училище

страши преподавател по биология, висше училище

лектор по биология, висше училище

университетски преподавател по биология

асистент по биология

университетски лектор по биология

гост-преподавател по биология, висше училище

гост-преподавателка по биология, висше училище

главен асистент по биология, висше училище

университетска лекторка по биология

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието