Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител по културната политика

Description

Code

2422.12.3

Description

Служителите по културната политика разработват и прилагат политики за подобряване и насърчаване на културните дейности и събития. Те управляват ресурсите и общуват с обществеността и медиите, за да увеличат интереса към културните програми и да подчертаят значението им в дадена общност.

Алтернативен етикет

директор, култура

служител по културната политика

директорка, културна политика

администратор по изкуствата

координаторка по културната политика

служителка, културна програма

служителка по културната политика

директорка, култура

координатор по културната политика

администраторка по изкуствата

служител, културна програма

директор, културна политика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието