Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

технически ръководител, системи за съхранение на вода

Description

Code

3123.1.26

Description

Техническите ръководители на системите за съхранение на вода упражняват надзор върху изграждането на системи за възстановяване, филтриране, съхранение и разпределяне на вода от различни източници, например дъждовна и вътрешна рециклируема вода. Те възлагат задачи и вземат бързи решения.

Алтернативен етикет

технически ръководител, системи за съхранение на дъждовна вода

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието