Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

библиотекар

Description

Code

2622.2

Description

Библиотекарите управляват библиотеки и извършват свързани с тях библиотечни услуги. Те управляват, събират и разработват информационни ресурси. Предоставят информация, достъпна и откриваема за всички потребители.

Алтернативен етикет

библиотекарка

управителка, синонимен речник

библиографка-експерт

методистка, библиотека

училищен библиотекар

библиотекар

библиографка

училищна библиотекарка

управител, синонимен речник

библиотекарка-експерт

методичка, библиотека

методик, библиотека

главна библиографка

главен библиограф

библиограф-експерт

главна библиотекарка

методист, библиотека

библиотекар-експерт

главен библиотекар

библиографка-информаторка

библиотекарка-специалистка

библиограф-информатор

библиотекар-специалист

библиограф

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието