Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

библиотекар

Description

Code

2622.2

Description

Библиотекарите управляват библиотеки и извършват свързани с тях библиотечни услуги. Те управляват, събират и разработват информационни ресурси. Предоставят информация, достъпна и откриваема за всички потребители.

Алтернативен етикет

библиограф

библиограф-експерт

библиограф-информатор

библиографка

библиографка-експерт

библиографка-информаторка

библиотекар

библиотекар-експерт

библиотекар-специалист

библиотекарка

библиотекарка-експерт

библиотекарка-специалистка

главен библиограф

главен библиотекар

главна библиографка

главна библиотекарка

методик, библиотека

методист, библиотека

методистка, библиотека

методичка, библиотека

управител, синонимен речник

управителка, синонимен речник

училищен библиотекар

училищна библиотекарка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието