Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

консултант по обществено здравеопазване

Description

Code

2422.6

Description

Консултантите по обществено здравеопазване съветват здравните организации при разработването на планове за подобряване на грижите и безопасността на пациентите. Те анализират политиките в областта на здравеопазването и определят проблемите, като същевременно помагат при разработването на стратегии за подобряване на състоянието.

Алтернативен етикет

консултантка по мениджмънт

консултантка по обществено здраве

консултантка по обществено здравеопазване

консултантка по управлението на здравеопазването

консултантка по управлението на здравното обслужване

консултант по мениджмънт

консултант по обществено здраве

консултант по обществено здравеопазване

консултант по управлението на здравеопазването

консултант по управлението на здравното обслужване

съветник по обществено здраве

съветник по обществено здравеопазване

съветник по управлението на здравеопазването

съветник по управлението на здравното обслужване

съветничка по обществено здраве

съветничка по обществено здравеопазване

съветничка по управлението на здравеопазването

съветничка по управлението на здравното обслужване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието