Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консултант по обществено здравеопазване

Description

Code

2422.6

Description

Консултантите по обществено здравеопазване съветват здравните организации при разработването на планове за подобряване на грижите и безопасността на пациентите. Те анализират политиките в областта на здравеопазването и определят проблемите, като същевременно помагат при разработването на стратегии за подобряване на състоянието.

Алтернативен етикет

съветничка по обществено здравеопазване

съветник по обществено здравеопазване

консултантка по обществено здраве

консултант по управлението на здравеопазването

консултантка по мениджмънт

консултант по управлението на здравното обслужване

консултант по обществено здравеопазване

съветник по управлението на здравеопазването

консултант по мениджмънт

съветничка по управлението на здравното обслужване

съветничка по управлението на здравеопазването

консултантка по управлението на здравеопазването

съветник по обществено здраве

консултантка по управлението на здравното обслужване

консултантка по обществено здравеопазване

консултант по обществено здраве

съветничка по обществено здраве

съветник по управлението на здравното обслужване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието