Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

продавач, билети

Description

Code

5230.3

Description

Продавачите на билети обслужват клиенти, продават билети и адаптират условията на офертата за резервация спрямо потребностите на клиентите. Те продават билети за спортни, културни и развлекателни събития. Предоставят на клиентите информация за офертите и правят необходимите уговорки.

Scope note

Excludes travel tickets clerk.

Алтернативен етикет

продавач, билети

продавач, билети за спортни прояви

продавачка, билети

продавачка, музейни билети

продавач, билети за концерт

продавачка, билети за музей

продавач, билети за музей

продавачка, концертни билети

продавачка, билети за спортни прояви

продавач, музейни билети

продавач, концертни билети

продавачка, билети за концерт

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието