Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

генетик

Description

Code

2131.4.8

Description

Генетиците изучават и съсредоточават изследванията си върху генетиката. Те анализират начина, по който гените си взаимодействат, работят и наследяват качества и характеристики. Въз основа на проучванията си те приемат пациенти с наследствени заболявания и състояния, вродени малформации и генетични проблеми като цяло.

Алтернативен етикет

биоложка, молекулярна

биоложка, ембриология

цитоложка

биолог, генетик

цитолог, животни

генетичка, растения

молекулярен биолог

генетичка

ембриоложка

цитоложка, животни

инженер, генетик

биоложка, генетичка

цитолог

биолог, ембриология

цитолог, растения

генетик, животни

биолог, молекулярен

генетик, растения

генетичка, животни

генетик

молекулярна биоложка

ембриолог

цитоложка, растения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието