Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

печатар, цифрова печатарска машина

Description

Code

7322.1

Description

Печатарите на цифрова печатарска машина работят с машини, с които отпечатъкът се нанася направо върху носителя, без да е необходима междинна печатна плака. Обикновено използват лазерна или мастиленоструйна технология за отпечатване на отделни страници без прекалено продължителни или трудоемки технически стъпки между готовия цифров продукт и печатния текст.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието